​Om Mille​

Dansk Mejeriproducent

Da Mille blev etableret, var det med en klar vision om at producere et højkvalitetsprodukt, der kunne give forbrugere i hele verden den tryghed de higer efter. Vores 13.000kvm produktionsfaciliteter i Hundested er indrettet med moderne maskiner og udstyr.

Vækstfonden er en statslig organistion specialiseret i at supportere små og mellemstore virksomheder med et stort vækstpotentiale. Mille har derfor indgået et samarbejde Vækstfonden, som nu er medinvestor.

Filosofi​

Idéen der blev til virkelig​hed.

Historien om Mille stammer fra en observation gjort af en dansk familie, der havde opholdt sig i Kina over en længere periode. Familien med to børn havde behov for modermælkserstatning, der kunne leve op til de standarder, som deres børn var vant til. Efter langs tids søgen hvor diverse produkter og test var blevet forsøgt, havde familien stadig ikke fundet et tilfredsstillende produkt. Familien besluttede derfor at handle proaktivt, og det vi alle i dag kender som Mille, var dermed blevet bragt til verden.

Milles danske rødder og værdier bibringer en unik værdi til vores produkt. Danmark er især anerkendt for en veludviklet og stor mælkeindustri. Gennem generationer har den danske befolkning nydt godt af den friske mælk vores kvæg producere, og det er vores håb at dele dette med resten af verden.

I Hundested, lokaliseret på Sjælland ved Kattegatkysten, finder vi Milles hovedkontor. Da den danske familie ikke var ene i deres søgen på et kvalitets produkt til deres børn, har vi oplevet en fantastisk modtagelse af vores produkter. For at kunne følge med efterspørgslen vil Mille i juni 2017 starte egenproduktion i Hundested.​​

Fødevaresikkerhed

Danmark  værner om mælkekvalitet

Der hersker ingen tvivl om, at vi i Danmark i mange år har været blandt verdens bedste på fødevaresikkerhedsområdet. Danmark er internationalt anerkendt for høj kvalitet og sikre fødevareprodukter. I Danmark har man i generationer nydt godt af mælkens nærende indhold. Ved kontinuerligt at forbedre udvindings- og forarbejdningsprocessen af mælken, er vi i stand til at vedligeholde en position som et attraktivt foregangsland. 

Mælkens Egenskaber

Det er ikke tilfældigt, at netop dansk mælk er eftertragtet. Danske mejerivirksomheder og forskningsinstitutioner arbejder tæt sammen for kontinuerligt at blive klogere på, hvordan man får det bedste udbytte fra mælk. En vigtig aktør i den kontekst er Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet, der har sat fokus på hvordan man fremadrettet kan højne kvaliteten af den danske mælk. Læs mere her.

Koen

Danmark har i mange århundrede været et landbrugssamfund, hvor koen har spillet en central rolle i dets udvikling. Danske landmænd prioriterer derfor deres kvægs velfærd højt, hvorfor danske køers mælkekvalitet er sublim. De gode relationer landmænd og forskere imellem afleder vidensdelingen, hvilket betyder, at man kontinuerligt kan tilvejebringe nye metoder, der forbedrer køernes velfærd samt mælkens kvalitet. 

Dyrevelfærd og Miljø

Videncenter for Dyrevelfærd

Fødevarestyrelsen grundlagde i 2010 ViD, der har til formål at bidrage til dyrevelfærden i Danmark. Læs mere

Danmark udmærker sig internationalt

Danske landmænd gør i dag en stor indsats for at forbedre og værne om dyrevelfærden. Læs mere

Miljøbevidsthed

Den store indsats man i Danmark yder for at værne om miljøet betyder, at Danmark er blandt EU's mest miljøvenlige lande.

Bæredygtig landbrugs- og fødevaresektor

Landbrug & Fødevarer har netop udfærdiget et udspil til, hvordan sektorerne fremadrettet skal agere for at kunne sikre fødevarer til den stadigt voksende forbrugergruppe. Læs mere

Ledelsen

Christian Dehlholm

CEO

Erfaring:

Tidligere chef for eksportrådets fødevareafd. i Kina, baggrund i dansk fødevareindustri med mere end 15 års Kinarelationer.​

Find os her


MILLE FOOD A/S

CVR: 37988987

Unovej 1

3390 Hundested
Danmark

E-mail: info@millefood.dk

Telefon nr.: +45 32 12 18 88

​© 2019 Mille Food A/S. Alle rettigheder forbeholdes.