DK Dansk

De første 1.000 dage-initiativet for børn i Danmark

Mille Food er glade for det nye program, hvori regeringen har afsat en milliard kroner til at forbedre sundheden og leveforholdene for de mindste: ”1.000-dages-program – en bedre start på livet”. Programmet har nemlig flere ting til fælles med Mille Foods egne målsætninger: At bidrage til sundhed og sund udvikling af vores børn gennem de første faser i deres liv. Herunder følger en sammenfatning af programmet. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 
Det er i barnets første 1.000 dage af livet, at grundlæggende kognitive, sociale og adfærdsmæssige kompetencer udvikles. Samtidig ved vi, at udsathed slår igennem, allerede når børnene er helt små og går i dagtilbud. Der er en forskel på op til to år i børns sociale, sproglige og tidlige matematiske kompetencer allerede i 3-årsalderen og ved skolestart. Derfor vil regeringen sætte ind tidligt. Hensigten med puljen er en bred indsats, der skal hjælpe de sårbare og udsatte familier og børn i de første 1.000 dage af barnets liv gennem de tre mest centrale arenaer for det lille barn:

 

  1. Dagtilbud af høj kvalitet: 760 mio. kr. fra 2019-2022 til flere pædagoger i dagtilbud med mange 0-2-årige børn fra sårbare familier og 75 mio. kr. til efteruddannelse af pædagoger og dagplejere i dagtilbud i forhold til sårbare børns første 1.000 dage.

  2. Hjemme hos familien: 115 mio. kr. til indsatser i hjemmet i barnets første 1.000 dage, herunder screening, dialog med og vejledning af forældre. 5 mio. kr. til materialer til forældre om barnets udvikling i de første 1.000 dage, om gensidige forventninger mellem dagtilbud og forældre samt om sunde madvaner.

  3. Sundhedsplejen: 45 mio. kr. til øget sundhedsplejeindsats hos sårbare og udsatte familier efter barnets første år og i dagtilbud.