DK Dansk

Netværk og partnerskaber

Mille Food anerkender vigtigheden af et åbent og bredt samarbejde i fødevaresektoren. Innovation med henblik på globale løsninger og opnåelse af bæredygtighedsmål er kun muligt via en fælles indsats.

 Mille Food er medlem af Landbrug & Fødevarer og Danish Food Cluster, og bidrager aktivt til det danske innovationsmiljø. Vi støtter Mejeribrugets Forskningsfond, da vi gerne vil medvirke til at promovere de stærke danske rødder og ideer indenfor mejeriforskning.

 Med baggrund i de nyeste videnskabelige metoder og seneste viden på området forstår vi mere og mere omkring modermælkens sammensætning og betydning. Vi samarbejder med førende universiteter og forskningsinstitutioner. Hermed stræber vi efter konstant at opnå en dybere forståelse omkring ernæring i livets tidlige faser og med baggrund heri konstant at tilpasse og forbedre vores produkter.

Vi søger at igangsætte ny forskning i samarbejde med danske fonde og støtte jobskabelse for lovende, unge forskere. Således arbejder Mille Food på at skabe langsigtede forskningssamarbejder. Vi har i øjeblikket igangværende forskningssamarbejder med såvel danske som kinesiske universiteter og forskningsinstitutioner. Derudover er Mille Foods forskningsteam interesseret i at skabe nye kontakter til potentielle partnere indenfor vores felt. Vi opfordrer derfor interesserede til at kontakte os på Innovation@millefood.dk.