DK Dansk

Kognition

Spædbørns kognitive udvikling har været under omfattende fokus de seneste år. Som begreb inkluderer kognition for eksempel motoriske færdigheder, kognitiv kontrol, moralsk forståelse, sprogtilegnelse, identitet og følelsesmæssig udvikling.

 Spædbørn er relativt umodne ved fødslen, selv når de fødes sunde og til termin. Spædbørn er således meget afhængige af og har brug for fuld pleje i adskillige måneder på trods af massiv udvikling under graviditeten. Andre pattedyr er meget mere selvhjulpne allerede dage til uger efter fødslen. Dette understreger de specielle behov for støtte til nyfødte spæd- og småbørn.

 Videnskabelige undersøgelser har til hensigt at finde ud af, om der findes en direkte forbindelse mellem spædbørns diæt, tarm, immunitet og hjerne, og hvordan disse formes tidligt i livet. Amning er for eksempel anerkendt for at have en positiv indvirkning på tarmens sundhed og kognitive færdigheder. Spædbørn, der ammes, lider også af færre infektioner end andre spædbørn.

Brystmælk er en kompleks diæt. Sammensætningen af brystmælk er dynamisk og varierer under og mellem amninger. Yderligere variation i sammensætning sker i løbet af døgnet og i løbet af den samlede periode, der ammes, samt mellem mødre og befolkningsgrupper. Nyere studier antyder endda, at barnet påvirker sammensætningen af morens brystmælk. Den fysiske kontakt og udveksling af bakterier mellem spædbarnets mund og moderens bryst under amning, kan være årsag til denne påvirkning.