DK Dansk

Myndighedskontrol

Der er en høj grad af regulering og myndighedskontrol med produktion af modermælkserstatning og tilskudsprodukter til børn. Mille Foods fabrik i Hundested er godkendt af såvel de danske som de kinesiske fødevaremyndigheder, og der foregår løbende kontrol fra Fødevarestyrelsen for at sikre, at vi overholder alle gældende krav og standarder. At Mille Food har en stor eksport til det restriktive og konkurrenceprægede kinesiske marked stiller yderligere strenge krav til kvaliteten og fødevaresikkerheden af vores produkter.